Košík je prázdný
Kotle
Na uhlí a pelety
Tlakový podavač
Na dřevo
Litinové
Ostatní
Palivo

3 kolo kotlíkových dotací 2019-2020

Vaše cena s DPH: 120 000 Kč
Vaše cena bez DPH: 120 000 Kč
Euro:
ks

Odborně poradíme při výběru typu vytápění, dovezeme, nainstalujeme a postaráme se i o servis.
Díky modernizaci vašeho vytápění vám pomůžeme ušetřit na nákladech třeba i desítky tisíc ročně.
Vyřídíme celou administrativu spojenou se žádostí o státní dotaci, která může dosáhnout až 80 % pořizovacích nákladů.

Zajistíme veškerý záruční i pozáruční servis.

Kontaktní email pro dotace info@kvalitnikotle.cz


  Ve 3. vlně kotlíkových dotací bude mezi kraje rozděleno 3,125 miliardy korun a plánuje se vyměnit do konce roku 2023 dalších 30 tisíc kotlů!

  Financování pořízení nového tepelného čerpadla nebo kotle:

  120 000 Kč – 80 % ze způsobilých výdajů na Tepelné čerpadlo

  120 000 Kč - 80 % ze způsobilých výdajů na Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) 

  100 000 Kč - 80 % ze způsobilých výdajů na Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva)


  95 000  Kč - 75 % ze způsobilých výdajů na Plynový kondenzační kotel

    

    

   7 500 Kč – získají občané v oblastech s nejvíce znečištěným ovzduším

   7 500 Kč – přispívá Moravskoslezský kraj

   10 000 Kč – přispívají  vybrané obce v Moravskoslezském kraji

    

   SEZNAM PRIORITNÍCH MĚST A OBCÍ

    

   Kdo se rozhodne kombinovat kotlíkovou dotaci s žádostí o podporu v programu

   Nová zelená úsporám, může získat další bonus ve výši až 20 000 Kč.

    

   Typ nového zdroje

   Dotační bonus při kombinaci se zateplením rodinného domu (Kč)

   Dotační bonus při kombinaci s instalací solárních systémů (Kč)

   Tepelná čerpadla

   20 000

   10 000

   Bonusy se nesčítají, v případě nároku na bonus ve více oblastech bude vyplacena vyšší z možných částek.

    

   Obecné informace ke III. výzvě kotlíkových dotací:

   Za kotlíkovou dotaci mohou obyvatelé rodinných domů vyměnit stávající ručně plněné kotle na tuhá paliva, které nesplňují požadavky 3., 4., 5. třídy dle EN 303-5, za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje.

   Z kotlíkové dotace lze hradit tyto náklady:

   • pořízení nového ekologického zdroje tepla a jeho montáž,
   • stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s pořízením nového zdroje vytápění
   • náklady na zkoušky nebo testy,
   • náklady na projektovou dokumentaci.

   Kotlíkové půjčky

   Pro domácnosti v krajích zařazených do státního programu RESTART (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský) je připraven pilotní program bezúročných půjček na výměnu kotlů. Domácnosti, které nemají našetřeny prostředky na výměnu starého kotle, si budou moci dopředu požádat u své obce o tzv. kotlíkovou půjčku, z níž výměnu zaplatí. Prostředky na financování půjček poskytuje obcím od 6. 2. do 29. 11. 2019 Státní fond životního prostředí ČR. K dispozici je celkem 740 milionů korun.


   INFORMACE K 3. VÝZVĚ KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ

   Dne 7. ledna 2019 byla pro kraje vyhlášena 117. výzva Ministerstva životního prostředí týkající se kotlíkových dotací.

   Krajský dotační program, v rámci kterého budou moci žadatelé v Moravskoslezském kraji podávat své žádosti o dotaci na výměnu kotle, bude vyhlášen nejdříve v měsíci dubnu 2019.

   Termín příjmu žádostí o dotace předpokládáme nejdříve od května 2019.

   Pro bližší informace o podmínkách dotačního programu, termínech a jednotlivých detailech výzvy sledujte prosím tyto webové stránky.   Kotlíkové dotace – 3. výzva

   Finanční podpora výměny zastaralých kotlů na pevná paliva v rodinných domech

   Co dotace podporují

   Výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním (nesplňujícího požadavky min. 3. emisní třídy) za nový zdroj tepla, který splňuje požadavky na ekodesign (tj. požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES). Požadavky musí být splněny pro všechny paliva a způsoby přikládání.

   Typy podporovaných zdrojů a výše podpory

   • Tepelné čerpadlo – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
   • Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
   • Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč
   • Plynový kondenzační kotel – až 75 % způsobilých výdajů, nejvýše 95 000 Kč

   Bonusy

   Prioritní oblasti – bonus 7 500 Kč
   Kombinace s programem Nová zelená úsporám – bonus až 20 000 Kč

   Co je možné uhradit z dotace (způsobilé výdaje)

   • Nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
   • Novou otopnou soustavu
   • Rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
   • Projektovou dokumentaci

   Kde a kdy můžete žádat

   Na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlásí výzvu pro občany. Informace najdete buď na webových stránkách vašeho kraje, na vývěsce krajského úřadu, můžete je získat i telefonicky na speciální telefonní lince vašeho kraje nebo sledujte denní tisk.

   Informace pro kraje

   Vyhlášení krajských výzev – do 30. 9. 2019
   Počátek příjmu žádostí – do 31. 10. 2019

   Alokace pro kraje – 3,125 miliard Kč
   Způsobilé výdaje – od 15. 7. 2015

   Kotlíkové půjčky

   Pro domácnosti v krajích zařazených do státního programu RESTART (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský) je připraven pilotní program bezúročných půjček na výměnu kotlů. Domácnosti, které nemají našetřeny prostředky na výměnu starého kotle, si budou moci dopředu požádat u své obce o tzv. kotlíkovou půjčku, z níž výměnu zaplatí. Prostředky na financování půjček poskytuje obcím od 6. 2. do 29. 11. 2019 Státní fond životního prostředí ČR. K dispozici je celkem 740 milionů korun.

   Bližší informace:

   Chcete vyměnit kotel a máte zájem o kotlíkovou půjčku? Ptejte se na svém obecním úřadě.

    
   Novinky
   • Zboží odesíláme do ČR i SR
   • Naše kotle je možné rovněž použít pro ohřev TUV výdrž zásobníku až 5 týdnu! Ohřev TUV pomocí kotle levnější než elektřinou!


   Kontaktujte nás
   • TEL +420 604 491 023
   • TEL +420 734 838 637
   • Objednávky a dotazy PO - PÁ
    od 8:00 do 18:00
    hod
   • E-MAIL info@kvalitnikotle.cz
   • ICQ 604766459
   Partnerské weby
   • STROJNIVYBAVENI.CZ
   • FOGO-INDUSTRY.CZ
   Anketa

   Jakým palivem hodláte vytápět:

   Celkem hlasů: 5782213