Košík je prázdný
Kotle
Na uhlí a pelety
Tlakový podavač
Na dřevo
Litinové
Ostatní
Palivo

KLIMOSZ COMBI NG 3W - 15 Litinový kotel se zásobníkem, doprava zdarma, Do vyprodání

Palivo : Černé uhlí

 

Vaše cena s DPH: 77 561 Kč
Vaše cena bez DPH: 64 100 Kč
Euro:
Skladem ks

Technická specifikace:

Výkon (eko-hrášek): 15 (5-15) kW
Hmotnost: 470 kg
Vodní kapacita kotle: 35 dm3
Průměr kouřovodu (vnější): 156 mm
Max. pracovní tlak: 2 bar
Záruka: 120 měs.

Kotel bude dostupný pouze do vyprodání skladových zásob.


Výkon: 15 kW (černé uhlí) 

Účinnost: 83 %
Konstrukce: litinový kotel
Třída kotle: 4 dle: EN 303-5
 
Záruka:
 • 10 let na těsnost kotle
 • 2 roky na ostatní části


Základní palivo: černé uhlí - hrášek(5-25mm)

 
 
KLIMOSZ COMBI je automatický kotel dvouohnišťový s litinovým výměníkem, určený pro automatické spalování tuhých paliv, uhlí- ekohrášek v případě klasického způsobu vytápění palivy o větší zrnitosti jako jsou dřevo, uhlí, koks.

Možnost topení dřevem a uhlím o větší zrnitosti, na dodatečném roště.*
*Pouze jako náhradní palivo, v případě nedostatku základního paliva, 
tímto palivem by nemělo být vytápěno po delší dobu.


Výhody kotle :

 • Řídící jednotka Klimosz Comfort
 • Ke kotli je možno dokoupit WIFI internetový modul doplatek 3267 Kč s DPH
 • automatický a bezpečný provoz kotle i v uzavřených topných systémech - osvědčení vydané Úřadem pro technický dozor (UDT);
 • Možnost spalování větších kusů dřeva a uhlí na dodatečném topeništi
 • Vysoká účinnost, jednoduché a rychlé ovládáni a údržba a proto i ekonomické používání
 • nízké hladiny škodlivých emisí - testovány v souladu s EN 303-5;
 • kotel je určen pro přeložení hořáku spolu s podávacím systémem na opačnou stranu;
 • velký objem palivové nádrže – 230 dm3
 • malé tepelné ztráty díky použití  50 mm tlusté izolaci s materiálů vysoké kvality;
 • plášť kotle opatřen vysoce kvalitní práškovou barvou.


Výhody el. jednotky :

Kotel KLIMOSZ COMBI v sobě spojuje možnost topit tuhými palivy v automatickém nebo tradičním režimu. Je zkonstruován na základě litinového výměníku univerzálního kotle VIADRUS U22. V litinové části kotle v tzv. horní spalovací komoře lze spalovat uhlí, koks nebo dřevo. Palivo musíte přikládat ručně.

Pod vodním roštem výměníku kotle U22 se nachází vestavěná ocelová spalovací komora u verze S bez vodního pláště a u verze W s vodním pláštěm. V dolní spalovací komoře se nacházejí litinové prvky: rošt, deflektor nad roštem, koleno (retorta) a ocelová komora směšovače vzduchu. V dolní komoře dochází ke spalování paliva (uhlí) v automatickém režimu. Uvnitř retorty, která přikládá palivo, se nacházejí otvory, které regulují tlak vzduchu potřebného ke spalování a znemožňují během hoření průnik plamene do podavače. Pod spalovací komorou se nachází popelník.
Vedle kotle se nachází zásobník na palivo, na jeho dně je umístěn šnekový podavač. Objem popelníku je přizpůsoben objemu zásobníku na palivo, tzn. po spálení plného zásobníku paliva by měl být popelník zcela naplněn. Za zásobníkem paliva se nachází nádrž na vodu, která je součástí zařízení nouzového zhášení.
Ventilátor, který přivádí vzduch pro hoření, se nachází před zásobníkem paliva a je připojen k směšovači vzduchu. Množství vzduchu pro hoření se reguluje elektronicky pomocí kotlového regulátoru.
Přívod a odvod otopné vody se nachází v zadní části kotle. Výměník kotle je izolován minerální vlnou, která snižuje tepelné ztráty během hoření. Ocelový plášť je chráněn vysoce kvalitní, odolnou práškovou barvou. 
 • 10 let na těsnost kotle
 • 2 roky na ostatní části
 • Životnost, litinový výměník
 • Ekonomický a efektivní provoz
 • Dvojité zabezpečení před couváním plamene do zásobníku
 • Nízká úroveň škodlivých látek ve spalinových plynech
 • Ekonomický provoz a vysoká účinnost
 • Automatické provoz a možnost ruční přikládky
 • Regulátor nové generace Klimosz Comfort
 • Regulátor kotle řídí nejenom kotel ale i topný systém (4 čerpadla, 2 pohony na směšovacích ventilech, 2 pokojové termostaty atd.)
 • Přehledné ovládání MENU regulátoru
 • Jednoduchý přehled provozovaných zařízení v systému a čtení teplot snímačů
 • Aktualizace softwaru prostřednictvím vestavěného USB portu;
 • provoz kotle a zařízení je prezentován jako animace na displeji regulátoru
 • provoz kotle v univerzálním PID algoritmu;
 • možnost řízení teploty instalace ÚT1, ÚT2 ovládáním pohonu na čtyřcestným nebo třícestným ventilu na každém z okruhů;
 • funkce, která brání taktování  pohonu na směšovacím ventilu
 • možnost provozu v režimu počasí  dvou topních okruhů(ÚT1 i ÚT2) – samostatný obvod pro ÚT1 (např. topný okruh)  a pro oběh ÚT2 (např. Okruh podlahy).  Snímač počasí je v kompletu s kotlem
 • Možnost provozu cirkulačního čerpadla v libovolných programovatelných hodinách (KLIMOSZ KOMFORT)
 • režim Léto (pouze vytápění TUV);
 • Možnost ohřevu TUV mimo jiné v prioritě – 3 režimy na výběr;
 • Ochrana kotle díky regulaci vratné teploty do kotle pohonem na směšovacím ventilu
 • Možnost připojení libovolného pokojového termostatu pomocí drátu nebo rádiových vln
 • Možnost provozu s krbem s vodním pláštěm
 • Regulace výkonu ventilátoru pomocí změny otáček na ovladači kotle
 • spolupráce regulátoru s teplotním senzorem spalin


Regulátor kotle  KLIMOSZ KOMFORT:

 • Regulátor kotle se šnekovým dopravníkem nebo  hořákem na pelety (KLIMOSZ COMFORT P)
 • Grafické informace o stavu kotle lze zvolit více obrazovek práce
 • Obsluha čerpadla UT1,UT2,TUV, cirkulační

 • Obsluha dvou směšovacích ventilů pohonu a čerpadel UT1, UT2

 • Systém počasí pro UT1 a UT2(čidlo v kompletu)

 • Pokojový termostat pro UT1 a UT2

 • časová pásma pro provoz TUV a pro cirkulační čerpadlo

 • Obsluha krbu s vodním pláštěm

 • systém anti-Legionella

 • Anti načasování pohonu pro směšovací ventil
 • Rychlý start kotle
 • Režim léto, podzim, zima, AUTO (automatická změna na základě režimu externí čidlo zimní / letní a naopak);
 • rozdmýchání ohně v automatickém režimu a manuálního spalování

 • Práce hořáku v režimu PID

 • počítání množství vyhořelého paliva

 • Koncový spínač klapky palivové nádrže (volitelné)

 • Snadný v použití

 • Aktualizace softwaru přes vestavěný USB port
 • signalizační světlo-a-zvukový alarm stavů kotle

 • Rozsáhlý systém ochrany kotle proti nouzovým stavům

Technické parametry:

Parametr

SI

Klimosz

Combi Eko 15

 

Klimosz

Combi Eko 25

 

Klimosz

Combi Eko 32

 

Klimosz

Combi Eko 35

Automatický režim

 

 

 

 

 

výkon  nominální - eko-hrášek k

kW

15

25

30

35

- pelety

kW

15

20

30

32

Účinnost - eko-hrášek

%

83

80

81,5

80

- pelety

%

84

78

82,5

80

Rozsah regulace výkonu - eko-hrášek

kW

5,0 ÷ 15,0

7,5 ÷ 25,0

9,6 ÷ 30

10,5 ÷ 35

- pelety

kW

5,0 ÷ 15,0

6,0 ÷ 20,0

6,0 ÷ 20

7,5 ÷ 32

Spotřeba paliva při nominálním výkonu  – nepřetržitý provoz - eko-hrášek 27,5MJ/kg

kg/h

2,5

3,3

5,1

5,7

- pelety 18MJ/kg

kg/h

3,8

5,1

4,8

6,4

Velikost zásobníku paliva

dm3

230

230

230

230

Předpokládaná doba hoření při výkonu nom. A při plném zatížení - kontinuální - eko-hrášek

dni

8,0

6,5

4,0

3,5

- pelety 18MJ/kg

 

dni

4,5

3,5

3,5

3

Průtok spalinových plynů v kouřovodu            - eko-hrášek

- Jmenovitý výkon

g/s

11,2

15,31

17,68

18,9

Průtok spalinových plynů v kouřovodu   - pelety

- Jmenovitý výkon

g/s

12,4

16,7

16,7

18,1

Teplota spalin

°C

100 ÷ 250

100 ÷ 260

100 ÷ 260

100 ÷ 260

Třída kotle (100%zatížení)

-

4

3

3

-

Hmotnost kotle

kg

370

410

455

500

Kotel teplosměnná plocha

m2

-

-

-

-

Vodní kapacita

dm3

35

40

50

55

Průměr kouřovodu

mm

156

156

156

156

Tah komína

Pa

10 ÷ 15

10 ÷ 20

10 ÷ 20

15 ÷ 20

Max. pracovní tlak

bar

 

4,0

 

Min. pracovní tlak

bar

 

-

 

Zkušební tlak vody

bar

 

8,0

 

Kapalná skupina

-

 

2 – voda

 

Doporučená provozní teplota kotle

°C

 

65 ÷ 80

 

Maximální provozní teplota kotle

°C

 

90

 

Min. Teplota vratné vody do kotle

°C

 

50

 

Max. úroveň topného média

m

 

30

 

Pojistný ventil

bar

 

4,0

 

Hlučnost

dB

 

méně než 65 (A)

 

Přípojky kotle vody ohřívací a vratné

 

 

2 ”  nebo 6/4” GZ

 

Odpor proudění vody kotlem  ∆t = 20oC

mbar

 

0,4 ÷ 20

 

Napájecí napětí

-

 

230V /  50 Hz

 

Spotřeba elektrické energie : Převodový motor / ventilátor

W

 

180 / 80

 

Elektrická izolace

-

 

IP 40

 

 

Výkon (eko-hrášek): 15 (5-15) kW
Hmotnost: 470 kg
Vodní kapacita kotle: 35 dm3
Průměr kouřovodu (vnější): 156 mm
Max. pracovní tlak: 2 bar
Doporučena teplota vody: 65 - 80 °C
Vodní přípojka: 2 coul
Odběr el. energie : 250/80 W
Velikost zásobníku: 230 dm3
El. izolace: 40 IP
hnědé uhlí 23MJ/kg: 0 kg/h
černé uhlí - hrášek : 2.5 kg/h
pelety: 4 kh/h

Dostupné volby:

Násypka LE,COMBI
Zásobník 230L
Větší zásobník 320L +3 812 Kč
Řídicí jednotka COMBI
KOMFORT (RT-16)
KOMFORT (RT-16) + WIFI internetový modul +3 267 Kč
Umístění násypky
Na pravé straně kotle
Na levé straně kotle
Novinky
 • Zboží odesíláme do ČR i SR
 •  

  Ode dne 28.8 - 4.9.2020 bude  probíhat celofiremní dovolená.

 • Objednávky budou vyřízeny v pondělí  7.9.2020.

 • Telefonická podpora bude k dispozici v pracovní dny 9.00 - 15.00 hod.

   

  Děkujeme za pochopení.

   

  Tým Kvalitnikotle.cz

   

 


Kontaktujte nás
 • TEL +420 604 491 023
 • TEL +420 734 838 637
 • Objednávky a dotazy PO - PÁ
  od 8:00 do 18:00
  hod
 • E-MAIL info@kvalitnikotle.cz
 • ICQ 604766459
Partnerské weby
 • STROJNIVYBAVENI.CZ
 • FOGO-INDUSTRY.CZ
Anketa

Jakým palivem hodláte vytápět:

Celkem hlasů: 4967101