Košík je prázdný
Kotle
Na uhlí a pelety
Tlakový podavač
Na dřevo
Litinové
Ostatní
Palivo

Jak vybírat kotel

Kotel se zásobníkem:

Pokud požadujete pohodlí a automatický provoz. Při vytápění velmi vhodnou volbou je koupit automatický kotel se zásobníkem pro ekologické spalování tuhých paliv.  Charakteristickým znakem těchto kotlů je dávkováni přesného množství paliva, potřebného k dosažení požadované teploty vody.  Proudění vzduchu rovněž probíhat automaticky, hodnota emisí při tomto typu hoření je velmi ekologicky šetrná k životnímu prostředí.  Sestava automatického kotle obsahuje el. řidíci jednotku, ventilátor,  zásobník na  palivo a podavač se šnekovým motorem.
Provoz kotle, tzn. dávkováni paliva  je většinou jednou za (3-14 dní), spočivá v naplnění zásobníku palivem. Kontejner paliva (zásobník) může být umístěn na levé nebo pravé straně kotle (v závislosti na vašich definici vašich potřeb). Na kotel se díváme vždy ze předu,tedy ze strany abychom měli el. řízení před sebou. Kotel se zásobníkem, je podle našeho názoru nejlepším zdrojem tepla v domě. Cenově velmi výhodným na provoz a také velmi výhodná cenová dostupnost požitých typů tuhých paliv.
 
Výběr kotle dle výkonu:
 
Nejprve musíte určit výkon kotle, který bude potřebný k vytápění vašich prostor.

Tradičně standardní výška obytných místností v obytné budově je cca 2,60 m.
Následujicí tabulka ukazuje poměr ,výkonu kotle na metr čtvereční vytápěné plochy,při zachování standardní výšky místnosti.
 
Výkon[kW] 
Plocha[m2]
kW      m2
10,       85
14,      120
16,      135
20,      170
23,      200
25,      220
28,      245
34,      300
45,      400
 
Např.
Dům o rozměrech 8 x 10 m má dvě poschodí, které chcete vytápět:
2 * (8x10), nebo 160 metrů čtverečních.
Takže byste měli zvolit kotel s kapacitou cca 20 kW.
 
Vzorec pro výpočet výkonu kotle:
 
Základní  palivo pro kotel je zpravidla uhlí nebo koks. Při opalování náhradního paliva s nižší kalorickou hodnotou, jako je třeba dřevo, dosahuje výkon kotle nižší hodnoty. Proto byste měli vždy věnovat pozornost tomu, pro jaké palivo je uveden jmenovitý výkon.
Výše uvedená tabulka se týká starších domů. Pokud poživáte moderní topný systém s menší potřebou kapacity  otopné vody v potrubí a budova je dobře izolovaná, můžete si vybrat kotel, dle výkonu jeden stupeň nižší.
Tato doporučení, pokud jde o výkon kotle již zahrnují ohřev teplé užitkové vody.
Pro výpočet hodnoty vytápěných prostor se nezapočitavá velikost snadno větraných místností jako jsou např.  garáž  anebo suterén. To z důvodu předimenzování vypočetné hodnoty výkonu kotle. Doporučená hodnota otopné vody je 60-85 °C.
 
Ovládáni (kotle):
 
Aby byla zajištěna dobrá kvalita spalování kotle paliva bez podavače vybaveným automatickým provzdušňování:

Regulátor spalování –  dvířka, automaticky se zvyšuje dolní sání vzduchu, v závislosti na požadované teplotě

Ventilátor  - fouká vzduch do spalovací komory (většinou k roštu), ventilátor lze použít ve spojení s elektronickou jednotkou řízení.
* Toto zařízení je někdy součástí a někdy jako příplatková výbava kotle (viz popis kotle).
 
Otevřený anebo uzavřený oběh?
 
 Nejčastějším  způsobem  zapojení topného systému, je použití otevřených anebo uzavřených otopných soustav. Otevřené otopné soustavy se vyznačují především tím, že v nejvyšším místě otopné soustavy použiváme otevřenou expanzní nádrž. Množství otopné vody v expanzní nádrži má dosahovat hodnoty 4-5% z celkové hodnoty množtsví vody v otopné soustavě.
 
V zemích,  kde může být připojen  kotel v uzavřených systémech  (např. Německo, Česká republika).
V uzavřených otopných systémech se nepoužívá nejvyše položená otevřená nádoba, ale systém tzv. expanzní nádoby.
 
Pravidla pro použití této nádoby by měla být vybrána na základě množství vody v otopném systému (Přibližně na úrovni 12% z celkového množství vody v otopné soustavě.)
 
Nainstalovaný bezpečnostní ventil:
- 1,5 bar, kotel s kapacitou až 65 kW
- 2 bar, kotel s kapacitou 65 kW na 78 kW.
 
 
Kotel musí být více chráněný proti přehřátí.
 
Řešení této situace:
 
a) Chladicí smyčka spolu s jednocestným ventilem, ochladí      celou instalaci kdy, teplota topné vody dosahuje hodnoty 97 °C. (nedopouští vodu do systému.)


Chladicí smyčku  mají instalovanou již od výroby, některé typy kotlů   jako např. Atmos, Orlan Super, za příplatek: DAKON Dor, Ogniwo S6WC 12,6-20kW. U ostatních kotlů z oceli anebo litiny chladicí smyčka musí být instalována jako samostatný element.  Nejčastěji používané  ventily jednocestný  Danfoss BVTS, Watts STS-20.

b) dvojfunkční ventil  (umožňuje dopouštět studenou vodou k vratné vodě do kotle a horká voda na výstupu se odpouští ). Toto řešení se obvykle používá pro větší kotle,  výkonem vyšším než 50 kW, u nichž by externí chlagící smyčka nestačila. Nejčastěji  používané  dvojfunkční ventily Regulus  DVB-1,  Syr  5067 ,  Caleffi 544.


 
Každou instalaci je vhodné zabezpečit  použítím   jednoho anebo dvou bezpečnostních ventilů 1,5 bar.
 
 
 
Spojení kotle a komínu:
 
Připojení kotle na komín, pro toto  připojení lze použit (roura spojující kotel s komínem), která se vyskytuje převážně v podobě přímého potrubí o délce cca 35cm, nebo ve formě kolena.
 
 
Oběhové čerpadlo:
 
Při každé instalaci  se vyplatí  pořídit oběhové čerpadlo  ústředního topení ,voda je tlačena čerpadlem přes kotel, potrubí až k radiátorům,kde probíha tepelná výměna.
Instalace čerpadla se vyznačuje ve skutečnosti menší setrvačností, a tepla dosáhne nejvzdálenější radiátory. Pokud nemáte přesný návrh systému  ve kterém  jsou podrobně uvedeny všechny prvky čerpadla vybíráme  na základě takzvané  hodnoty - vodní sloupec. (svislé  poloze). Výška je svislá vzdálenost od kotle do horní části otopné soustavy. Zde jsme představili zjednodušenou metodu pro výběr čerpadla domu se standardní výškou místností,  2,6 m:
 
1.dům bungalov (kotel a radiátory v přízemí) =>
čerpadlo s vertikální výškou 2m

2.dům patrový  (v suterénu kotel, radiátory v přízemí) =>
čerpadlo s vertikální výškou 4m

3.dům vícepatrový (v suterénu kotel, radiátory v přízemí a v  prvním  patře)
=>  čerpadlo s vertikální výškou  6m
4.dům podlažní (kotel v suterénu, přízemí a radiátory ve dvou podlažích) =>                 čerpadlo s vertikální výškou  6m -  8m.

Pokud je instalován  samostatný okruh s  (výměníkem tepla), pro ohřev teplé užitkové vody je nejčastější použití čerpadel s  vertikální výškou 2 nebo 4 m.
 
Pokud kotel používá elektronickou řídíci jednotku, lze k této jednotce zapojit možnost spínáni oběhového čerpadla v závislosti na dosažené teplotě otopné vody v kotli a tím výrazně zvýšit jeho životnost.
 
 
 
Výměník teplé užitkové vody:
 
Kotel lze používat také k  ohřevu teplé užitkové vody.
Pro tento účel bude zapotřebí použít výměník tepla (běžně známý jako bojler  nebo zásobník teplé užitkové vody). Výměník  musí mít vodní  plášť (tzv. výměník  dvouplášťový), nebo smyčku.  Ohřívače vody jsou vybírány na základě počtu osob v domácnosti: 1-2: 80L,           3-4: 100L,   5 osob: 120L,   140L 6-7 lidí. Pokud v budoucnu  máte v plánu udělat jejich solární instalaci, můžete již při pořízení zakoupit větší výměník  se dvěma  smyčkami.
 
 
Čtyřcestný ventil:
 
Chcete-li  prodloužit  životnost kotle a spálit palivo ekonomicky  je vhodné použít čtyřcestný směšovací ventil.   
 
Čtyřcestný ventil  část odcházející  teplé vody zašle zpět do kotle. Zvýšení teploty vratné vody do kotle brání korozi a prodlužuje životnost.  Stejné množství vody vracející se  radiátoru  čtyřcestný  ventil zase řídí napájení zpět do radiátoru . To na druhé straně umožňuje, aby na jaře a na podzim, kotel dosahoval  doporučené teplotě nejméně 60 ° C při zachování oběhu nižší teploty radiátoru v souladu se sníženou  poptávku  po tepelné  energii.

Není-li  potřeba snížit teplotu  radiátoru  napájecí vody,  protože na radiátorech jsou  namontovány termostatické ventily , stačí třícestný ventil  na návratu  vody do kotle na zvýšení teploty  vratné  vody. Tak  to ventil  může být nastavován,  ručně ,  nebo  lépe  ventil termostatu.
   
 
Jaký vybrat radiátor ustředního topení?
 
Ocelové radiátory jsou vysoce kvalitní produkty, které splňují nejpřísnější standardy kvality. Vhodné pro všechny zařízení otopné soustavy.
Poptávka po tepelné energii v místnosti závisí především na tepelné izolaci stěn budov a velikosti  jejich  povrchu.  Při použití podstatné zjednodušení můžeme předpokládat, že objem 1 m3  prostoru je od 30 W (pro i-izolované budovy) do 50 W (pro stavby se špatnou izolací).
 
PŘÍKLAD:
Místnost v budově průměrně  izolované měřicí 5 m x 5 m x 2,5 m.  má 40 W/m3 ztrátové teplo.
(5 x 5 x 2,5) x 40 = 2500 W/m3
Z tabulky vyberte jeden z radiátoru, který vyhovuje našim  potřebám dle vypočtené hodnoty. 
Např . Typ:  22K délky 1400mm, 600mm, hloubka 100mm. Výkon dle. teploty  vody 2377-3031W
 
Radiátory, hliník-měď , doporučují  perfektní výkon v moderních topných systémech , ve kterém práce kotle je řízena automaticky.
 
 
Solární kolektory:
 
Pro ohřev teplé užitkové vody jsou solární panely, velmi vhodnou investicí. Návratnost  v několika málo letech po zřízení.
Pokud jde o ohřev otopné vody v otopných soustavách, jedná se o špatnou investici, pořizovací náklady na toto vytápění budou příliš vysoké.
 
Pro pořízení, ohřevu topné užitkové vody je nutná instalace tepelného výměníku.
Tepelný výměník musí obsahovat dvě smyčky pro připojení solárních kolektorů a sekundárního zdroje tepla v případku nízkých teplot např. kotel na tuhá paliva.
Spodní smyčka  slouži k připojení solárního systému. Kotel se připojí na horní smyčku.
Pro menší množství  t.u.v. je možné bojler vybavit také elektrickým ohřívačem.
Solární sestava má vlastní čerpadlo a vlastní okruh. V tomto případě není nutné provoz  např. z kotle.
  
Novinky
 • Zboží odesíláme do ČR i SR

 

 • Celofiremní dovolená 27.9 - 29.9 2023


  Ode dne 27.9 -  29.9 2023 bude probíhat celofiremní dovolená,

  objednávky budou vyřízeny v pondělí 2.10 2023.

   

  Telefonická podpora bude k dispozici v pracovní dny 9.00 - 13.00 hod.

   

  Děkujeme za pochopení.

   

  Tým Kvalitnikotle.cz

   
 • Naše kotle je možné rovněž použít pro ohřev TUV výdrž zásobníku až 6 týdnu! Ohřev TUV pomocí kotle levnější než elektřinou!


Kontaktujte nás
 • TEL +420 604 491 023
 • TEL +420 734 838 637
 • Objednávky a dotazy PO - PÁ
  od 8:00 do 18:00
  hod
 • E-MAIL info@kvalitnikotle.cz
 • ICQ 604766459
Partnerské weby
 • STROJNIVYBAVENI.CZ
 • FOGO-INDUSTRY.CZ
Anketa

Jakým palivem hodláte vytápět:

Celkem hlasů: 6756944